نیم نگاه

دستگاه هونینگ تک محوره ایتالیایی LAY – 600


دستگاه هونینگ تک محوره ایتالیایی مدل  LAY-600

دستگاه هونینگ تک محوره ایتالیایی جهت هونینگ کردن بلوک سیلندرهای مربوط به موتور دیزل قطارهای  شرکت راه آهن ایران