نیم نگاه

دستگاه فرز CNC تایوانی 12 ابزاره FARA


دستگاه فرز CNC تایوانی 12 ابزاره FARA

دستگاه فرز CNC  چند ابزاره تایوان مدل FARA ، شامل محورهای X و Y ( بال اسکروهای هر محور) ، مگزین و همچنین  کلگی ابزار گیر در قسمت اسپیندل .