نیم نگاه

تراش CNC مدل : DAEWOO 10S


 

 

تراش CNC مدل : DAEWOO 10S

این ماشین دارای گلویی 65 و سه نظام 250 میلیمتر بوده ، ماکزیمم قطر ماشینکاری 300 و دور اسپیندل 3150 دور  است. تارت هیدرولیک 12 ابزاره  و طول 770 میلیمتر را قادر به ماشینکاری میباشد. ساخت کشور کره و گیربکس دو حالته دارد.